Careers

Maatskaplike Werker - ELSBURG - Afrikaanssprekende kandidaat

Rata Maatskaplike dienste benodig ‘n Maatskaplike werker in hul ELSBURG kantoor, Gauteng.

Slegs aansoekers wie aan AL DIE ONDERSTAANDE KRITERIA voldoen moet aanlyn aansoeke instuur:

  • Toepaslike BA (Maatskaplike werk) Graad
  • Geregistreer by die SACSSP
  • In besit wees van ‘n geldige bestuurslisiensie en bestuurservaring (persone met ‘n leerlinglisensie sal nie in aanmerking geneem word nie en ‘n bestuurstoets is verpligtend)
  • Ervaring in statutêre werk (kinderbeskerming) sal as sterk aanbeveling dien
  • Tweetalig: om die spesifieke gemeenskap aan wie ons dienste lewer te bedien, moet kandidate Engels en Afrikaans verstaan, praat en skryf en in beide tale kan kommunikeer.  (kommunikasievaardighede sal getoets word).

Aansoekers wie nie aan die bogenoemde minimum kriteria voldoen nie, sal nie in aanmerking geneem word nie.

Sperdatum: 25 Januarie 2020

Maatskaplike Werker - HEIDELBERG - Afrikaanssprekende kandidaat

Rata Maatskaplike dienste benodig ‘n Maatskaplike werker in hul Heidelberg kantoor, Gauteng.

Slegs aansoekers wie aan AL DIE ONDERSTAANDE KRITERIA voldoen moet aanlyn aansoeke instuur:

  • Toepaslike BA (Maatskaplike werk) Graad
  • Geregistreer by die SACSSP
  • In besit wees van ‘n geldige bestuurslisiensie en bestuurservaring (persone met ‘n leerlinglisensie sal nie in aanmerking geneem word nie en ‘n bestuurstoets is verpligtend)
  • Ervaring in statutêre werk (kinderbeskerming) sal as sterk aanbeveling dien
  • Tweetalig: om die spesifieke gemeenskap aan wie ons dienste lewer te bedien, moet kandidate Engels en Afrikaans verstaan, praat en skryf en in beide tale kan kommunikeer.  (kommunikasievaardighede sal getoets word).

Aansoekers wie nie aan die bogenoemde minimum kriteria voldoen nie, sal nie in aanmerking geneem word nie.

Sperdatum: 25 Januarie 2020

Please complete and submit the application form below