Careers

VACANCY FOR SOCIAL WORKER IN PRETORIA

Rata Social Services NPC is a registered Faith-Based NPO as well as CPO (Child Protection organization) and our main focus is the protection of children against all forms of abuse through statutory intervention (removal from parental care, children’s court inquiries and foster care services).

The NPO also implements community development projects in vulnerable communities. The Organization has 14 offices in 4 provinces (Gauteng, Limpopo, North West and Mpumalanga). Rata Social Services personnel corps consists of qualified program managers, social workers, auxiliary workers and administrative personnel.

Rata Social Services seeks to appoint a full time Social Worker in our Pretoria office.

Only applicants who MEET ALL THE CRITERIA BELOW need to apply:

  • Applicable BA (Social work) Degree
  • Registered with the SACSSP
  • Have a valid driver’s license and driving experience (persons with only a learner’s license will not be considered and a driving test is compulsory)
  • Experience in statutory work (child protection services) is highly recommended
  • Bilingual: to serve the specific communities that we are responsible for, applicants have to understand, speak and write English and Afrikaans (this will be tested).

Salary:  According to experience

Applications not adhering to the above minimum requirements will not be considered.  If you do not receive feedback by the 10TH April 2020, please accept that your application was unsuccessful.

Closing date: 1 April 2020

MAATSKAPLIKE WERKER POS IN PRETORIA

Rata Maatskaplike dienste benodig ‘n Maatskaplike werker in ons Pretoria kantoor.

Slegs aansoekers wie aan AL DIE ONDERSTAANDE KRITERIA voldoen moet asseblief aanlyn aansoeke instuur:

  • Toepaslike BA (Maatskaplike werk) Graad
  • Geregistreer by die SACSSP
  • In besit wees van ‘n geldige bestuurslisiensie en bestuurservaring (persone met ‘n leerlinglisensie sal nie in aanmerking geneem word nie en ‘n bestuurstoets is verpligtend)
  • Ervaring in statutêre werk (kinderbeskerming) sal as sterk aanbeveling dien
  • Tweetalig: om die spesifieke gemeenskap aan wie ons dienste lewer te bedien, moet kandidate Engels en Afrikaans verstaan, praat en skryf en in beide tale kan kommunikeer.  (kommunikasievaardighede sal getoets word).

Aansoekers wie nie aan die bogenoemde minimum kriteria voldoen nie, sal nie in aanmerking geneem word nie.

Salaris volgens jare toepaslike ervaring.

Aansoeke wat nie aan die minimum standaarde voldoen nie, sal nie oorweeg word nie.  Indien u nie terugvoer ontvang teen 10 April 2020 nie, aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was.

Sperdatum: 1 April 2020

Please complete and submit the application form below