Careers

Maatskaplike Werker - ELSBURG -

Rata Maatskaplike dienste benodig ‘n Maatskaplike werker in hul Elsburg kantoor, Gauteng.

Slegs aansoekers wie aan AL DIE ONDERSTAANDE KRITERIA voldoen moet aanlyn aansoeke instuur:

 • Toepaslike BA (Maatskaplike werk) Graad
 • Geregistreer by die SACSSP
 • In besit wees van ‘n geldige bestuurslisiensie en bestuurservaring (persone met ‘n leerlinglisensie sal nie in aanmerking geneem word nie en ‘n bestuurstoets is verpligtend)
 • Ervaring in statutêre werk (kinderbeskerming) sal as sterk aanbeveling dien
 • Tweetalig: om die spesifieke gemeenskap aan wie ons dienste lewer te bedien, moet kandidate Engels en Afrikaans verstaan, praat en skryf en in beide tale kan kommunikeer.  (kommunikasievaardighede sal getoets word).

Aansoekers wie nie aan die bogenoemde minimum kriteria voldoen nie, sal nie in aanmerking geneem word nie.

Sperdatum: 6 Maart 2020

Maatskaplike Werker - HEIDELBERG -

Rata Maatskaplike dienste benodig ‘n Maatskaplike werker in hul Heidelberg kantoor, Gauteng.

Slegs aansoekers wie aan AL DIE ONDERSTAANDE KRITERIA voldoen moet aanlyn aansoeke instuur:

 • Toepaslike BA (Maatskaplike werk) Graad
 • Geregistreer by die SACSSP
 • In besit wees van ‘n geldige bestuurslisiensie en bestuurservaring (persone met ‘n leerlinglisensie sal nie in aanmerking geneem word nie en ‘n bestuurstoets is verpligtend)
 • Ervaring in statutêre werk (kinderbeskerming) sal as sterk aanbeveling dien
 • Tweetalig: om die spesifieke gemeenskap aan wie ons dienste lewer te bedien, moet kandidate Engels en Afrikaans verstaan, praat en skryf en in beide tale kan kommunikeer.  (kommunikasievaardighede sal getoets word).

Aansoekers wie nie aan die bogenoemde minimum kriteria voldoen nie, sal nie in aanmerking geneem word nie.

Sperdatum: 6 Maart 2020

Social Worker - HEIDELBERG & KRUGERSDORP

2 x FULL TIME Social workers needed in Heidelberg and Krugersdorp

SALARY:  According to experience

Only applicants who MEET ALL THE CRITERIA BELOW need to apply:

 • Applicable BA (Social work) Degree
 • Registered with the SACSSP
 • Have a valid driver’s license and driving experience (persons with only a learner’s license will not be considered and a driving test is compulsory)
 • Experience in statutory work (child protection services) is highly recommended
 • Bilingual: to serve the specific communities that we are responsible for, applicants have to understand, speak and write English and Afrikaans (this will be tested).

Applicants who do not meet the minimum criteria will not be considered.

Sperdatum: 6 Maart 2020

Maatskaplike Werker - KRUGERSDORP

Rata Maatskaplike dienste benodig ‘n Maatskaplike werker in hul Krugersdorp kantoor, Gauteng.

Slegs aansoekers wie aan AL DIE ONDERSTAANDE KRITERIA voldoen moet aanlyn aansoeke instuur:

 • Toepaslike BA (Maatskaplike werk) Graad
 • Geregistreer by die SACSSP
 • In besit wees van ‘n geldige bestuurslisiensie en bestuurservaring (persone met ‘n leerlinglisensie sal nie in aanmerking geneem word nie en ‘n bestuurstoets is verpligtend)
 • Ervaring in statutêre werk (kinderbeskerming) sal as sterk aanbeveling dien
 • Tweetalig: om die spesifieke gemeenskap aan wie ons dienste lewer te bedien, moet kandidate Engels en Afrikaans verstaan, praat en skryf en in beide tale kan kommunikeer.  (kommunikasievaardighede sal getoets word).

Aansoekers wie nie aan die bogenoemde minimum kriteria voldoen nie, sal nie in aanmerking geneem word nie.

Sperdatum: 6 Maart 2020

Please complete and submit the application form below