Rata > Rata Care

Ek sê: sy hoef nie meer bang te wees nie…

Die nood van Suid-Afrikaners in ‘lockdown’ is vir niemand erger nie as vir kinders en vroue wat mishandel word. Ons hoor dat die regering sê dit moet stop, maar dis ongelukkig waar dit bly. Ons sê daar moet aksie geneem word. En jy kan ‘n verskil bring – om ‘n kind, ‘n vrou, ‘n gesin te red van geweld en mishandeling.

En jy kan iets daaraan doen!

Word deel van ‘n gemeenskap wat omgee en doen. Word deel van die Rata Care Alert Community en voeg jou hand by ander mense wat ook ernstig is oor geweld teen kinders en vroue.

Die nood wat  die RSA orals beleef, is ‘n werklikheid vir ondernemings, huisgesinne en almal kom dit op allerlei terreine teë – en só ook moet Rata bekommer oor sy oorlewing – veral wat die staat se subsidie betref met die huidige  verval en die gevolge  van die  pandemie. Om sy maatskaplike diens te bly lewer en slagoffers van mishandeling te help, word al hoe moeiliker vir Rata.

Rata  het met trots voortgebou op die fondament wat die Hervormde Kerk byna 75 jaar gelede gelê het, maar vandag se omstandighede maak net dat hierdie maatskaplike diens byna onmoontlik raak om te bly lewer. Daarom soek ons na ‘n gemeenskap van mense wat ernstig genoeg voel hieroor dat hulle iets daaraan doen.

Om lid te word van die Rata Care Alert Community, is so maklik soos om te sê dat jy deel is van ‘n gemeenskap wat die slagoffers van mishandeling help, en ‘n maandelikse bydrae te gee om ‘n gekwalifiseerde maatskaplike werker te kan instuur in plekke waar ander vrees om in te gaan.

U baie waardevolle bydrae van R50, óf R100, óf R150 of selfs nog meer (waarvoor u moontlik maandeliks voor kans sien om by te dra) sal beslis bydra dat Rata sal kan voortgaan om sy noodsaaklike dienste te bly lewer aan ‘n erg ontwrigte Suid-Afrika. U gee die waarde van ‘n bord kos (of meer borde as u wil) per maand prys dat iemand wat in vrees gelewe het, nie meer bang hoef te wees nie!

BAIE dankie by voorbaat!

Voltooi asb die onderstaande besonderhede en dui u maandelikse bydrae aan en stuur terug na Rata by…….