Rata > Brakpan  > Kinderbeskermings – Week 26 Mei – 2 Junie 2019

Kinderbeskermings – Week 26 Mei – 2 Junie 2019

Wat beteken KINDER - BESKERMING vir jou?

Wat sal jou antwoord wees?

Ubi Caritas aanbieding

Wat maak ons met Armoede?
Woensdag 1 Mei 10:30-11:30

Meegaande aanbieding is deur Delvenisia November maatskaplike werker by Pretoria kantoor opgestel en aangebied.  Alhoewel die aanbieding kripties is behoort daar genoegsame inligting te wees om die saak van Kinderbeskerming te verduidelik. Gemeentes en instansie kan met Delvenisia kontak om die aanbieding in persoon te kom doen wat dit meer omvattend sal maak.

Delvenisia kan gekontak word by  Tel: +27 (0) 12 325 2320/1/2/3  Email: delvenisia@rata.org.za 

Klik op die skyfie hieronder om die aanbieding te vertoon.

Andries Pretorius
No Comments

Leave a reply