Rata > Community Committee Information

COMMUNITY COMMITTEE INFORMATION

We request all Community Committees members to complete the online form. The purpose of the form is not only to update our database, but also to provide the requested information to DSD in the format they requested it. Thanks, in advance, to everyone who works with us to facilitate this operational process. Rata 360 Team
Ons versoek alle Gemeenskapskomitee lede om die aanlynvorm te voltooi. Die doel van die vorm is nie net om ons databasis op te dateer nie, maar ook om die gevraagde inligting aan DSD te verskaf in die formaat wat hulle versoek het. Byvoorbaat dankie aan elkeen wat meewerk om hierdie operasionele proses te vergemaklik. Rata 360-span