Rata > Secunda (Page 3)

Bestuursopleiding

Ds Gerhard Stoltz het op 19 April insiggewende opleiding aangebied vir Rata direksie- en   bestuurslede. Daar is uit die boks uit gedink en verskeie voorstelle is gemaak oor hoe die verskeie afdelings van Rata mekaar kan ondersteun om ons toekomsvisie tot stand te bring. Rev Gerhard...