Careers

VAKATURE : Diakonale Pleegsorghuise Gauteng : Maatskaplike Werker (voldag)

Die pos behels dienslewering by vier (4) DPS-huise in Gauteng (Pretoria(2), Krugersdorp en Elsburg). Dienslewering behels opname van nuwe kinders, asook lewering van pleegsorgtoesigdienste aan kinders en pleegouers in ’n multiprofessionele span. Vereistes (ononderhandelbaar) : BA(Maatskaplike Werk) met toepaslike ondervinding; registrasie by die Suid-Afrikaanse Raad vir Maatskaplikewerkprofessies (SACSSP); ’n geldige rybewys; en met statutêre ervaring as aanbeveling. Die salaris word bereken op grond van die toepaslike jare ervaring.

APPLY NOW
Sluitingsdatum : Vrydag 30 November 2018.
Elsburg (East Rand) 1 Social Worker

Requirements : *Applicable BA (Social work) Degree *Experience in statutory work (child protection services) is recommended

APPLY NOW
Closing Date : Monday 19 November 2018
Krugersdorp (West Rand) 1 Social Worker

Requirements : *Applicable BA (Social work) Degree *Experience in statutory work (child protection services) is recommended

APPLY NOW
Closing Date : Monday 19 November 2018
Sedibeng (4/8ths) 1 Social Worker

Requirements : *Applicable BA (Social work) Degree *Experience in statutory work (child protection services) is recommended

APPLY NOW
Closing Date : Monday 19 November 2018

Please complete the application form below